akvaryumculuk.biz © 2009Bize Ulaşın!  Gizlilik Kullanım Koşulları

 

pH nasıl ölçülür?

akvaryumculuk.biz

pH nasıl ölçülür?

Akvaryum Bitkileri

Akvaryum Balık Hastalıkları

Balıkların Bakımı

Akvaryumda Seçim

Akvaryum Kurulumu (video)

Akvaryum Donanımı

Akvaryum Su Biyolojisi

Akvaryumda Yosun

Bahçe Havuzları

Haritalar

Video tech

Güncellemeler

 

Son Güncelleme: 04.06.2009

pH nasıl ölçülür?

pH (Suyun genel asitlik toplamı)

PH nedir?

pH bir çözeltinin asitliğini ya da alkalinitesini derecelendirmeye yarayan ölçü birimidir. Kavram ilk kez 1909'da Danimarkalı kimyager Soren P. L. Sorensen ortaya atmıştır. İngilizce açılımı 'potential of hydrogen' veya 'power of hydrogen'dir ('hidrojenin potansiyeli' veya 'hidrojenin gücü'). Bu kısaltmada p eksi logaritmanın matematiksel sembolüdür, H ise hidrojen elementinin kimyasal gösterimidir. Elementlerin sembolleri her zaman büyük harfle başlayarak yazılır (Fe, O, N, Mn, Se...)

 

Suyun pH derecesi, içinde çözülmüş halde bulunan bütün asitik ve bazik maddelerden etkilenir. Suyun pH derecesiyle, bütün bu maddelerin toplam etkisi ölçülmüş olur. Suda ne kadar çok asitik madde varsa, pH değeri de o kadar düşer. Kimya dilinde belirtilecek olursa, asitik su elektron almaya, bazik su ise vermeye eğilimlidir.

0 - 14 pH skalası
Suyun pH derecesi, sudaki hidrojen (H+) iyonları konsantrasyonunun negatif logaritmasıyla (10-pH) orantılıdır ve 0-14 aralığında bir skalayla ölçülür. Saf suyun hidrojen iyonları (H+) konsantrasyonu, hidroksit (OH-) iyonları konsantrasyonuna eşit, pH derecesi de nötr, yani 7'dir. Asitik özellikli sularda (pH 0-7 aralığı) H+ iyonları OH- iyonlarından daha fazla, bazik özellikli sularda ise (pH 7-14 aralığı) OH- iyonları H+ iyonlarından daha fazla bulunur.Tatlı su akvaryumları için genelde 5.5 - 8.5 pH aralığı önem taşır. Çoğu tatlı su kaynaklarının pH derecesi de bu değerler arasındadır. Örneğin Afrika'daki Malawi Gölü'nün çeşitli yerlerindeki pH değerleri 7.5-8.5 arasıyken (bazik), tropik Amazon sularının çoğu yerinde pH 6.5'in altındadır (asitik).

pH ölçümü:

ilk önce test edeceğimiz su ölçeğini akvaryum suyunda çalkalıyoruz. Ve 5 ml ölçeğe su dolduruyoruz, su ölçekte 5ml çizgisinin altında olmalıdır.

 

 pH nasıl ölçülür?

 pH nasıl ölçülür?  pH nasıl ölçülür?  pH nasıl ölçülür?

Kullanma kılavuzuna bakarak (dozaj, bu her üründe degişik olabilir) ölceğe doldurmuş olduğunuz suya kaç damla damlatılacağınız belirtilmiştir. Bizim kılavuzda 5 damla yazıyor, 5 damla pH preparatı sıvısını ölçeğimize damlatıyoruz.

Sonra ölçeğin kapağını kapatarak, hafif bir şekilde preparatın suyla karışmasını sağlıyoruz.

Kullanma kılavuzunda (zaman, bu her üründe değişik olabilir) yazdığı gibi 4 dakika karıştırdığımız ölçeği bekletiyoruz.

Bekledikten sonra ölçeğimizdeki suyun rengini bize verilmis olan pH skala tabelasından karsılaştırıyoruz. Gördüğünüz gibi işlem tamamdır. 7.5-8 pH arasında hemen tüm balıklar yaşar.

 

Elektronik pH ölçer (RESiM)

 

Balık ve bitki türleri sağlıklı yaşamak için belli pH değerleri gerektirirler
Suyun pH değeri akvaryumculukta çok önem kazanmıştır. Her balık veya bitki türü, sağlıklı yaşayabilmek için belli sınırlar içindeki pH değerlerini gerektirirler. Bazı türler, 6,5 - 8,5 gibi geniş bir pH aralığında sorunsuzca yaşamlarını sürdürürken bazıları 5,5 - 6,5 aralığı gibi özel (asitik) su şartlarına gereksinim duyarlar.

 

Sudaki hızlı pH değişimleri tehlikelidir!
Çoğu zaman, suyun mutlak pH derecesinden çok, pH'ın dengede sabit tutulması önemlidir. Çünkü balıklar, bitkiler ve mikroorganizmalar, ani pH değişimlerinden son derece olumsuz etkilenirler. Suyun pH derecesinin dengede tutulmasında bikarbonat sertliği önemli rol oynar. Genel olarak, suyun bikarbonat sertliği yükseldikçe pH da yükselir ve daha kolay dengede tutulur. Örneğin bikarbonat sertliği arttıkça akvaryumdaki karbondioksit miktarına bağlı günlük pH salınımları azalacaktır. Disk balığı gibi düşük pH dereceleri (5,5-6,5) gerektiren balıkların bakımının zorluğu da kısmen bu noktadan kaynaklanır. Bu pH değerlerinde suyun bikarbonat sertliği de düşük olacağından pH'ı dengede tutmak zorlaşır.

Bir çoğu Amazon Nehri kökenli asitik su gerektiren balıklar için turba (almanca torf, ingilizce peat) filtre malzemesi kullanılması önerilir.

 

pH ve karbondioksit
Bir akvaryumda pH değerini etkileyen en önemli madde karbondioksittir (CO2). Suda ne kadar çok karbondioksit varsa pH da o kadar düşer. Gündüzleri bitkiler fotosentez sırasında karbondioksit alır oksijen verirler. Bu yüzden de bitkili akvaryumlarda pH derecesi, sabah ışık ilk açıldığında en düşük noktasındayken akşam ışığın kapanmasına yakın en yüksek noktasına ulaşır.